Fitxa d'activitat

Promovent la salut cerebral

Data
04/05/2015
Hora
19:00
Localització
CaixaForum Lleida
Avinguda Blondel, 3
25002 Lleida
Descripció

Conferència “Promovent la salut cerebral. Com s’ha de guiar el canvi del cervell al llarg de la vida”, a càrrec d’Álvaro Pascual-Leone, de la Harvard Medical School, organitzada pel CaixaForum de Lleida.

El cervell canvia durant tota la vida. Aquesta plasticitat del cervell al llarg de la vida es pot veure com el mètode que té la natura de superar les limitacions del genoma i adaptar-se a un entorn que canvia ràpidament. No obstant això, els mecanismes de plasticitat i les dinàmiques cerebrals resultants varien entre els individus i són modificats per la predisposició genètica, les influències ambientals, les seves experiències de vida i fins i tot l’edat de cada individu.

L’edat mitjana de la població mundial està augmentant a un ritme sense precedents, i l’envelliment s’associa a reduccions en diversos dominis cognitius, a més de ser el factor de risc principal per a la demència. El manteniment de la funció cognitiva és fonamental no tan sols per conservar la cognició, sinó també per a la salut general durant tota la vida. Malgrat els importants avenços en la medicina i les importants inversions que s’hi fan, la morbiditat i la discapacitat a través de l’envelliment continuen sent una càrrega enorme; si no és que es minimitza el deteriorament cognitiu i el cost associat dels trastorns neurodegeneratius, correm el risc de sucumbir a les càrregues personals, socials i econòmiques de l’envelliment.

D’altra banda, ja hi ha aproximacions experimentals innovadores que poden avaluar la plasticitat cortical en els éssers humans al llarg de la vida. En última instància, els canvis en la plasticitat del cervell i la dinàmica poden ser una prova d’una mala adaptació i conduir a la malaltia. Una plasticitat aberrant, excessiva, insuficient o inoportuna pot ser la causa dels trastorns del desenvolupament neurològic i neurodegeneratius com ara els trastorns de l’espectre autista, l’esquizofrènia o la malaltia d’Alzheimer. D’altra banda, l’optimització de la dinàmica cerebral pot promoure la salut del cervell, mantenir la funció cognitiva i el benestar a través de la vida útil, minimitzar el risc de demència i trastorns neurodegeneratius, promoure la compensació funcional i la reparació del dany cerebral. Això és fonamental per fer front a les malalties del sistema nerviós, i aprofitar l’impacte de la funció cerebral en la salut general (salutogènesi) per millorar el control de les malalties mèdiques i minimitzar-ne l’impacte funcional.

Aquest és l’objectiu del Brain Fit Club al Beth Israel Deaconess Medical Center, de la Facultat de Medicina de Harvard (www.tmslab.org), que té la visió de transformar la societat a través del desenvolupament de tecnologies i intervencions basades en l’evidència per prevenir el declivi neurocognitiu i mantenir les capacitats cognitives durant tota la vida, per estendre la salut en general, la productivitat de la societat i la qualitat de vida per a tothom.

Més informació

Imatge: Akira Ohgaki / Flickr
Loading Map....
Comparteix l'article