Fitxa d'activitat

Clima, medi ambient i gènere

Data
23/02/2016 - 24/02/2016
Hora
14:00
Descripció

Debat virtual “La incorporació del gènere en la investigació sobre el clima i el medi ambient dins del programa H2020” organitzat pel grup de recerca Gènere i TIC de l’IN3 que pretén recollir les perspectives actuals per incorporar investigadors en ciències naturals i de la vida. El debat es realitzarà en llengua anglesa. Per a participar, cal registrar-se a GenPORT i inscriure’s al grup de debat.

Quan s’investiga la interacció entre els recursos naturals i els humans, és imprescindible incorporar una perspectiva de gènere per garantir uns resultats no esbiaixats, tal com estableix el programa Horitzó 2020.

El debat tindrà lloc durant dos dies. En la primera sessió, experts convidats oferiran una breu presentació dels últims avenços pel que fa al consens en l’acció pel clima i el gènere, la qual cosa inclou el gènere en l’acció sobre el clima i la investigació del medi ambient en un sentit ampli. Té com a objectiu facilitar uns exemples concrets sobre la manera en què una perspectiva de gènere no tan sols es pot integrar en projectes de recerca en el marc del repte del programa H2020 “Acció pel clima, el medi ambient, l’eficiència dels recursos i les matèries primeres”, sinó que també pot impulsar processos i resultats de recerca. El debat virtual s’adreça tant a experts en matèria de gènere com en altres, especialment en la gestió de desastres.

La segona sessió se centra en exemples concrets que integren una perspectiva de gènere en el contingut i la metodologia de la recerca. Hi haurà una sessió oberta de preguntes i respostes amb els experts en clima i medi ambient.

Més informació

Imatge: Tomas Castelazo / Wikipedia
Imprimeix Imprimeix
Comparteix l'article