Fitxa d'activitat

Imatge del curs de robòtica per a professors

Robòtica a les aules

Data
18/05/2016
Hora
16:00
Localització
La Salle Campus Barcelona – URL
Quatre Camins, 2
08022 Barcelona
Descripció

CURS TANCAT

Inici del curs “Robòtica a les aules: resolució de problemes i aprenentatge de competències científico-tècniques i socials, STEAM Social (S2TEAM)” dirigit a professors de ciències de secundària de Catalunya, impartit per La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramon Llull (La Salle – URL), dins la 10ª edició del programa Professors i Ciència de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

Aquest curs vol ser una introducció a la robòtica educativa i social, STEAM Social (S2TEAM), així com als beneficis que té per a la educació. Es presentarà un estat de l’art des de l’aproximació acadèmica i empresarial de l’ús de la robòtica en educació i es detallaran recursos i metodologies per implementar la robòtica educativa i social al servei de qualsevol assignatura curricular.

Es programaran tres robots:

 • El robot educatiu EV3 de LEGO
 • Un robot basat amb Arduino … i us n’emportareu un de regal!
 • El robot social AISOY per fer una activitat en què es treballin competències socials, pensament computacional i pensament enginyeril dins de l’aula

Objectius del curs

 • Entendre els conceptes de “què és la educació en STEAM + Social”.
 • Entendre els beneficis de l’ús de la robòtica en l’aprenentatge.
 • Aprendre a utilitzar les eines tecnològiques proposades
 • Adquisició de la competència de disseny d’activitats S2TEAM
 • Adquisició de la capacitat de temporització de les activitats, de generació de rúrbriques de valoració de les activitats i d’organització de recursos físics en l’aula

Continguts

 • Introducció a l’educació STEM, STEAM, i S2TEAM. Introducció al pensamient computacional i enginyeril (1h)
 • Introducció a la robòtica educativa i a la robòtica social (1h)
 • Activitat de robot LEGO EV3 i anàlisis STEAM (2h)
Programa del curs de robòtica
 • 1. El caminador erràtic: fer un robot que es mogui endavant sense poder utilitzar rodes (45 minuts)En aquest apartat s’introdueix el pensament enginyeril i es compara amb el pensament computacional. Realització d’una activitat vàlida per aplicar a totes les etapes educatives i se n’extreuen les competències i continguts curriculars a analitzar segons l’etapa.
  • Introducció a la programació en Scratch (1h)
  • Introducció al robot AISOY programat amb scratch (1h)
  • Activitat de robot AISOY i anàlisis decompetències socials (2h
 • 2.S2TEAM: en aquest apartat programem el robot AISOY per jugar a pedra, paper, i tisores i posteriorment se’n fa una anàlisi, tant de les competències computacionals que es treballen, com de les competencies socials.
  • Bases del disseny d’activitats S2TEAM tenint en compte la temporització, la configuració de l’aula de treball, la disposició dels recursos tecnològics (1h)
 • 3.Impressió 3D: dins d’aquest bloc es realitzarà una breu introducció de 10 minuts a la impressió 3D i es posara a imprimir unes peces que caldran per al final de la sessió amb una impressora 3D.
  • Implementació del joc d’estirar la corda, la gallineta cega, i el joc de l’UNO amb el robot EV3 de LEGO. Anàlisi de les competències STEAM i Socials treballades. (3h)
  • Introducció a la tecnología Arduino (1h)
  • Realització d’un joc de memòria (SIMON) amb l’Arduino i impressions 3D. Anàlisis de l’activitat (2h)
  • Resum del curs i extracció de conclusions (1h)
 • 4.+ Hores de treball dirigit no presencial (3h)

Aplicabilitat a l’aula

El curs consta d’una part pràctica en la qual es programarà el robot educatiu EV3 de LEGO, un robot basat amb Arduino i el robot social AISOY per fer una activitat en què es treballin competències socials, pensament computacional i pensament enginyeril dins de l’aula, per tant en la propia realització en el curs es veurà com es possible aplicar-lo a l’aula.

Igualment, s’exposaran les experiències obtingudes en l’aplicació d’aquestes activitats realitzades prèviament per l’equip investigador de la Salle.

Valors afegits

 • Obsequi d’un kit Arduino per a cada docent del curs
 • S’explicarà la mecànica de compartiment d’espais amb professors de centres educatius, així com de la tutorització gratuïta de treballs de recerca.
 • Tallers per escoles: La Salle Campus Barcelona posa a disposició de les escoles un conjunt d’activitats, tant de formació pràctica com d’orientació. L’objectiu és acostar l’alumne al món de les enginyeries, l’arquitectura, la gestió i l’animació, d’una forma pràctica, i apropar-lo al món universitari. Aquestes activitats estan dirigides a alumnes de batxillerat i de CFGS. Consulta els nostres tallers per a escoles a partir del portal Escolab (escolab.bcn.cat)
 • Tallers individuals: La Salle Campus Barcelona posa a disposició dels alumnes de Batxillerat i CFGS la possibilitat de realitzar tallers individuals de les nostres àrees educatives. Consulta els nostres tallers a través d’aquest portal.

Informació pràctica

El curs té un total de 16 hores i se celebrarà el Dimecres 18 i el divendres 20 de maig de 16 a 20h, i el dissabte 21 de maig de 2016 de 9 a 14h i de 15 a 19h. El nombre de places és de 15 i té un preu de 36 euros. Està adreçat a professors de Biologia, Ètica- filosofia, Física, Informàtica, Matemàtiques, Química i Tecnologia, i té aplicació a totes les matèries de: 1r-2n ESO, Treball de síntesi, 3r-4t ESO, Treball de recerca i 1r Batxillerat, 2n Batxillerat. És un curs reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (16h)

La Salle – Fundació Privada Universitat i Tecnologia (FUNITEC) és una Fundació privada, sense ànim de lucre, que té per objectiu proporcionar un ensenyament acadèmic de qualitat, una metodologia singular, i una alta proximitat al món empresarial, sobre la base d’un professorat d’alt nivell en la docència i la investigació. Un model que combina amb el seu desenvolupament científic i tècnic, el coneixement pràctic de les àrees d’Enginyeria, Gestió, Arquitectura i altres disciplines. En el campus s’imparteixen graus oficials, màsters universitaris i professionalitzadors, doctorats i formació contínua. L’activitat educativa es complementa amb projectes de recerca, projectes de transferència de tecnologia i el Parc d’Innovació Technova Barcelona.

Més informació i inscripcions

Imatge: Professors i Ciència
Imprimeix Imprimeix
Loading Map....
Comparteix l'article