Fitxa d'activitat

Ciència, recerca i gènere

Data
23/02/2017
Hora
10:00
Descripció

Debat virtual “Ciència, recerca i gènere”, sobre l’equilibri de gènere en la presa de decisions en organismes de recerca. Està organitzat pel grup d’investigació Gènere i TIC de l’IN3 que us permetrà unir-vos a experts d’arreu del món. El debat es realitzarà en llengua anglesa. Per a participar, cal accedir al vostre compte GenPORT (o registrar-vos si encara no en teniu) i unir-vos al grup de discussió.

Malgrat l’existència de diverses polítiques d’igualtat nacionals i europees en el camp de la ciència, el sector de la recerca a Europa continua desaprofitant i infrautilitzant els recursos de dones molt qualificades i amb molt de talent. Encara que actualment les dones representen el 50% dels estudiants de doctorat als 28 països de la Unió Europea, en la majoria d’aquests estats, els homes segueixen ocupant la majoria de càrrecs de responsabilitat als centres de recerca i organitzacions de finançament de la recerca que tenen a les seves mans configurar el panorama present i futur de la recerca. Tal i com es descriu als informes de polítiques de GenPORT, la diferència entre els països amb un enfocament proactiu sobre la igualtat de gènere en el camp de la ciència i aquells que no en tenen és cada cop més gran. A més, hi ha una falta de consciència sobre la importància de l’equilibri de gènere en la presa de decisions, no només com una qüestió d’igualtat de representació sinó també com a part d’un objectiu més gran, el de d’aconseguir un canvi institucional.

Aquest debat virtual té com a objectiu mostrar visions recents sobre l’equilibri de gènere en la presa de decisions en els centres de recerca i en les organitzacions de finançament de la recerca.

La primera part del debat virtual estarà centrada en què entenem per equilibri de gènere en la presa de decisions en diferents organitzacions de recerca i en la utilitat d’aquesta qüestió per a un millor equilibri de gènere en la presa de decisions.

La segona part es dedicarà a la idea d’implementar un millor equilibri de gènere en la presa de decisions, a la resistència que hi trobem i a com afrontar-la i respondre.

Aquest debat virtual pot ser d’interès pels investigadors, els responsables de les polítiques d’igualtat i els professionals de les universitats i dels centres de recerca que es preocupen per les mesures d’igualtat de gènere.

Us convidem a compartir la vostra experiència i opinió en un esdeveniment internacional amb experts de Finlàndia, Suècia, Suïssa i Regne Unit.

Més informació

Imatge: X-Javier (Treball propi) / Wikimedia
Imprimeix Imprimeix
Comparteix l'article