D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007 que aprova el reglament que la desenvolupa s’informa que les dades de caràcter personal recollides des d’aquesta pàgina web directament o mitjançant el correu electrònic facilitat són emmagatzemades en una base de dades llur finalitat és únicament la de proveir els serveis sol·licitats pels usuaris enregistrats en aquest portal web.

Aquestes dades, en cap cas, no seran cedides o revelades a tercers privats o públics sense el consentiment previ del titular o en els casos previstos per la llei.

L’ACCC garanteix en tot moment la confidencialitat i seguretat de les dades de caràcter personal d’acord amb els nivells de seguretat establerts pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei a 15/1999 i s’adoptaran les mesures pertinents per evitar accessos no autoritzats a la informació personal de l’usuari.

Més informació a l’avís legal d’aquest portal