Fitxa d'activitat

Optimitzar i simular per produir

Data
02/11/2015
Hora
12:00
Localització
Edifici UOC Castelldefels
Avinguda Carl Friedrich Gauss, 5. Parc Mediterrani de la Tecnologia, Edifici B3.
08860 Castelldefels
Descripció

Seminari de recerca “La simulació i la simheurística en la logística i la producció”, a càrrec del Prof. Dr. Markus Rabe, organitzat per Internet Interdisciplinary Institute.

Markus Rabe és Visting Professor de l’IN3 (grup de recerca Smart Logistics & Production. SLP-HAROSA) i catedràtic del Departament de Tecnologies de la Informació en Producció i Logística de la Universitat Tècnica de Dortmund (Alemanya) des d’octubre del 2010. El seu departament està focalitzat en el desenvolupament de tècniques de la informació per a aplicacions en els camps de l’enginyeria de processos de l’empresa, la fàbrica i la gestió del centre de planificació i de la cadena de subministrament.

Els mètodes i les tècniques d’optimització i simulació han evolucionat ràpidament en les darreres dècades. Un factor que explica aquest desenvolupament és la millora tan notable i continuada que han experimentat el maquinari i el programari informàtics. Un altre factor és que cada vegada s’usen més els mètodes de resolució de problemes que es beneficien d’una més gran capacitat de computació, per exemple: la metaheurística, els algorismes híbrids, la computació paral·lela i distribuïda, les simulacions a gran escala, els sistemes multiagents, etc

La simulació-optimització (SO) és una tendència emergent en la recerca que combina metodologies dels camps de la simulació i l’optimització per resoldre problemes de presa de decisions complexos en els sectors terciari i manufacturer, que normalment es caracteritzen per un grau d’incertesa elevat. Com a nou camp de recerca, la simheurística neix de la SO i va un pas més enllà en proposar la integració de les tècniques de simulació, la metaheurística i la computació per Internet com la manera més eficaç de tractar la incertesa i la complexitat de la vida real. Aquest seminari analitzarà algunes de les possibles aplicacions de la simulació i la metaheurística (simheurística) per resoldre problemes de la vida real relacionats amb les ciutats i empreses intel·ligents, la gestió de la cadena de subministrament, la logística i el transport, la fabricació i producció, etc.

El seminari es realitzarà en anglès.

Inscripció gratuïta enviant un correu electrònic a icarol@uoc.edu.

Més informació

Imprimeix Imprimeix
Loading Map....
Comparteix l'article