Fitxa d'activitat

El disseny de cadenes de subministrament

Data
18/05/2015
Hora
11:00
Localització
Edifici UOC Castelldefels
Avinguda Carl Friedrich Gauss, 5. Parc Mediterrani de la Tecnologia, Edifici B3.
08860 Castelldefels
Descripció

Seminari de recerca “El disseny de cadenes de subministrament segons l’enfocament de la triple suma” del Dr. Jairo R. Montoya-Torres, Professor titular de l’Escola Internacional de Ciències Econòmiques i Administratives de la Universidad de La Sabana (Colòmbia). L’organització del seminari, que es celebrarà en castellà, és a càrrec del grup de recerca SLP-HAROSA de l’IN3.

Inscripció gratuïta enviant un correu electrònic a cquinteroa@uoc.edu.

Avui les empreses d’arreu del món s’enfronten a una pressió cada cop més gran perquè redueixin l’impacte ambiental i social de les seves activitats de producció i distribució. Tanmateix, les estratègies adoptades per assolir aquests objectius no estan clarament definides, a causa de les (molt sovint) relacions conflictives amb els objectius financers (és a dir, la dimensió econòmica). Aquestes tres dimensions d’avaluació de l’acompliment s’utilitzen en la literatura per categoritzar la sostenibilitat.

La gestió de l’empresa sostenible pot entendre’s com un procés de presa de decisions destinades a assolir simultàniament aquests tres objectius. Per tant, calen metodologies precises per ajudar els responsables de la presa de decisions a crear la cadena de subministrament més eficaç des del punt de vista econòmic, social i ambiental. En aquesta comunicació presentem una metodologia quantitativa, basada en la programació lineal entera mixta (MILP, per les seves sigles en anglès), per a la inclusió de paràmetres de sostenibilitat en la concepció de les cadenes de subministrament. Els resultats numèrics mostren l’impacte que l’estimació de la funció objectiu (cadascuna de les tres dimensions de la sostenibilitat) pot tenir a l’hora de decidir la concepció de la cadena de subministrament final. Aquests resultats prometedors obren noves oportunitats per a la recerca.

El Dr. Montoya-Torres és professor titular de l’Escola Internacional de Ciències Econòmiques i Administratives de la Universidad de La Sabana (Colòmbia). També dirigeix el grup de recerca sobre Gestió d’Operacions i Cadena de Muntatge. El Dr. Montoya-Torres té el diploma postdoctoral de Direccció d’Investigacions (Dr.-Hab. o HDR, per les seves sigles en anglès) de Ciències, amb l’especialitat de Logística i Recerca d’Operacions, de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon i la Université Claude Bernard Lyon I (França), i un doctorat de l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, (França). De l’abril a l’octubre de 2013 va ser investigador visitant a la Leeds University Business School, University of Leeds (Gran Bretanya), amb una beca internacional d’estudis Marie Curie, mitjançant el setè Programa Marc de la Comunitat Europea. Les seves investigacions se centren, entre altres temes, en la programació d’operacions, l’assignació de rutes i la programació de vehicles, la sostenibilitat en la concepció i la gestió de cadenes de subministrament, i la simulació i optimització de problemes de la vida real als sistemes de fabricació i manteniment.

Més informació

Imatge: Mark Schellhase / Wikimedia Commons
Loading Map....
Comparteix l'article