El futur dels parcs zoològics

Les “trobades animals” es realitzen el primer dijous de cada mes a un bar de Gràcia. Una oportunitat per a conèixer projectes, investigacions, entitats i professionals vinculats al món de la fauna i al medi ambient. Presentacions i debats que es porten a terme mentre prenem alguna cosa en un espai diferent.